Aktualności
02-04-2012

Westerplatte Południa - historyczny obiekt fortyfikacyjny

Gmina Węgierska Górka od marca br. rozpoczęła realizację projektu pn. Westerplatte Południa - historyczny obiekt  fortyfikacyjny” w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska– Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Główny celem projektu to poprawa infrastruktury okołoturystycznej na obszarze transgranicznym, służącej rozwojowi turystyki, poszerzenia współpracy oraz zacieśnienia relacji pomiędzy społecznościami z regionu przygranicznego. Udział w zaplanowanych zadaniach przyniesie zarówno jej bezpośrednim uczestnikom jak i społeczności zamieszkującej tereny transgraniczne wartość dodaną w postaci poprawy:  rozwoju edukacyjnego w szczególności poszerzenie wiedzy historycznej, społeczno-gospodarczego, warunków życia.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będą miały pozytywny wpływ na współpracę transgraniczną. Projekt w założeniu ma na celu nawiązanie nowych kontaktów, intensyfikacja obecnej już istniejącej współpracy transgranicznej polsko-czeskiej oraz promowanie nowej inicjatywy lokalnej. Narzędziami, który zintegrują społeczność będą: Uroczystości upamiętniające Bohaterską Obronę Węgierskiej Górki oraz Rekonstrukcja Obrony Węgierskiej Górki. Poprzez realizację działań zostaną zmniejszone bariery społeczno-kulturowe oraz mentalnościowe. Nowo powstała ścieżka  oraz obszar otaczający schron Wędrowiec będzie niepowtarzalną atrakcją na pograniczu polsko-czeskim a organizowane na tym terenie uroczystości będą dodatkowo pozytywnie wpływać na współpracę transgraniczną.

Realizowany projekt w aspekcie transgranicznym stwarza ponadto możliwości:

-wzajemne poznanie regionu pod kątem walorów turystycznych oraz dziedzictwa kulturowego

-integrację obu społeczności

-nawiązanie nowych kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować dalszą współpracą transgraniczną.

Wizualizacja  otoczenia schronu bojowego "Wędrowiec" - 1

Wizualizacja  otoczenia schronu bojowego "Wędrowiec" - 2

Wizualizacja  otoczenia schronu bojowego "Wędrowiec" - 3

________________________________________________________________

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013

< powrót do listy

Urząd Gminy
Węgierska Górka

ul. Zielona 43
34-350 Wegierska Górka
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
tel. 338 609 797,
fax 338 609 798
sekretariat: 338 609 742
E-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

Godziny pracy Urzędu:
7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku
Wójt Gminy w sprawach skarg
i wniosków przyjmuje strony we wtorki od
godziny 11:00 do 16:00

projekt i wykonanie

© 2011 Węgierska Górka