Urząd Stanu Cywlinego

Ogólne informacje dotyczące USC

OPŁATY SKARBOWE POBIERANE ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

REJESTRACJA URODZENIA

REJESTRACJA MAŁŻEŃSTWA

REJESTRACJA ZGONU

WYDAWANIE ODPISÓW i ZAŚWIADCZEŃ

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

SZCZEGÓLNE TRYBY, W KTÓRYCH NASTĘPUJE SPORZĄDZENIE AKTU STANU CYWILNEGO

SPROSTOWANIE, UZUPEŁNIENIE, UNIEWAŻNIENIE, USTALENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA OD MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM

Urząd Gminy
Węgierska Górka

ul. Zielona 43
34-350 Wegierska Górka
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
tel. 338 609 797,
fax 338 609 798
sekretariat: 338 609 742
E-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

Godziny pracy Urzędu:
7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku
Wójt Gminy w sprawach skarg
i wniosków przyjmuje strony we wtorki od
godziny 11:00 do 16:00

projekt i wykonanie

© 2011 Węgierska Górka