Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Cięcinie

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Cięcinie im. Św. Franciszka z Asyżu

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ciścu

Urząd Gminy
Węgierska Górka

ul. Zielona 43
34-350 Wegierska Górka
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
tel. 338 609 797,
fax 338 609 798
sekretariat: 338 609 742
E-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

Godziny pracy Urzędu:
7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku
Wójt Gminy w sprawach skarg
i wniosków przyjmuje strony we wtorki od
godziny 11:00 do 16:00

projekt i wykonanie

© 2011 Węgierska Górka