Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Cięcinie

34-350 Węgierska Górka
Cięcina, ul. Św. Katarzyny 20

Tel.: 33864-14-14
e-mail: sp1ciecina@wp.pl

Dyrektor
Marek Duraj
Tel: (33) 864-14-14


Do realizacji swoich statutowych celów szkoła posiada: 

Dwadzieścia sal lekcyjnych, w tym;

  • 17 klas lekcyjnych
  • 4 pracownie szkolne,
  • 1 pracownia komputerowa,
  • szkolne centrum multimedialne
  • sala gimnastyczna,
  • w pełni wyposażona siłownia, i sala fitness
  • szkolne Centrum MultimedialneSala multimedialna
  • Szkoła posiada doskonałe warunki do organizacji zajęć, oraz spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych (nowoczesny podjazd, winda i zaplecze sanitarne dla osób niepełnosprawnych)
  • Szkoła prowadzi świetlicę i kuchnię szkolną. Z posiłów korzysta około 240 osób w tym uczniowie Gimnazjum Publicznego w Cięcinie

W roku szkolnym 2009/10 prowadzonych jest 11 oddziałów klasowych, w których uczy się 293 dzieci oraz funkcjonują dwie klasy zerowe. 

W szkole zajęcia dydaktyczne prowadzi 20 nauczycieli w tym 7 niepełnozatrudnionych.

 


Rok szkolny  2013/2014  na dzien 29 stycznia 2014 r. rozpoczęło 256 uczniów

 Klasy

I

II

III

IV

V

VI

RAZEM:

256

11

LICZBA UCZNIÓW

43

43

37

51

28

54

LICZBA ODDZIAŁÓW

2

2

2

2

1

2

< powrót do listy

Urząd Gminy
Węgierska Górka

ul. Zielona 43
34-350 Wegierska Górka
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
tel. 338 609 797,
fax 338 609 798
sekretariat: 338 609 742
E-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

Godziny pracy Urzędu:
7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku
Wójt Gminy w sprawach skarg
i wniosków przyjmuje strony we wtorki od
godziny 11:00 do 16:00

projekt i wykonanie

© 2011 Węgierska Górka