Komunikaty
17-02-2017

S1 – informacja Wójta Gminy

Wójt Gminy Węgierska Górka informuje, że w dniu 31 stycznia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana i rozbudowa realizowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – węzeł Milówka (Obejście Węgierskiej Górki)”.  Decyzja ta umożliwiła Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach złożenie do Marszałka Województwa Śląskiego wniosków o wydanie dwóch decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. Wniosek do Marszałka Województwa Śląskiego w przedmiocie trzeciej, ostatniej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym zostanie złożony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach po unieważnieniu przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wadliwie wydanej decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 1536/OS/2016 z dnia 14 lipca 2016 r., znak: OS-WS.7322.62.2016, co nastąpi najprawdopodobniej w terminie dwóch tygodni.

Ponadto informuję mieszkańców, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Wojewoda Śląski obwieszczeniem z dnia 1 lutego 2017 r., znak: IFXIII.7820.69.2013 zawiesił postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – węzeł Milówka (Obejście Węgierskiej Górki)”. Wstrzymanie wydania niniejszej decyzji jest związane z postępowaniem administracyjnym, a ściślej rzecz ujmując z brakiem decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych, o których wspomniałem wcześniej. Po skompletowaniu pełnej dokumentacji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach wystąpi do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego na realizację inwestycji.

Poniżej zamieszczam również kolejne pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, znak: DDP.2.054.14.2017.EB.1 dotyczące  budowy drogi ekspresowej S1.

< powrót do listy

Urząd Gminy
Węgierska Górka

ul. Zielona 43
34-350 Wegierska Górka
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
tel. 338 609 797,
fax 338 609 798
sekretariat: 338 609 742
E-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

Godziny pracy Urzędu:
7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku
Wójt Gminy w sprawach skarg
i wniosków przyjmuje strony we wtorki od
godziny 11:00 do 16:00

projekt i wykonanie

© 2011 Węgierska Górka