Położenie gminy

Gmina Węgierska Górka w której obręb administracyjny wchodzą wsie Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka, Żabnica - zajmuje urokliwy zakątek Żywiecczyzny, wzdłuż biegu rzeki Soły. Jej południowo wschodnie granice geograficzno – administracyjne wyznaczone są wzdłuż grzbietów masywów Romanki (1366 m n.p.m.), Lipowskiej (1324 m n.p.m.) i Prusowa (1010 m n.p.m.). Północno – zachodnia granica gminy opiera się o jeden ze szczytów masywu Baraniej Góry – Glinne (1021 m n.p.m.) Węgierska Górka i Cisiec usytuowane są po obydwóch stronach rzeki Soły. Nazwa Gminy wywodzi się od szańców obronnych usypanych przez właścicieli Żywiecczyzny – Komorowskich (następnie Wielopolskich i Habsburgów) na wypadek najazdu węgierskiego. Inne podanie głosi, że nazwa „Węgierska Górka” pochodzi z okresu polsko – węgierskich sporów terytorialnych, kiedy to przedstawiciel Węgier na ziemi przywiezionej ze swej ojczyzny, klęcząc przysięgał o prawie do tych terenów.        

Teren należy obecnie do atrakcyjniejszych pod względem turystycznym regionów Polski południowej. Obejmuje obszar 76,38 km2  na którym zamieszkuje 15 073  mieszkańców, tworząc średnia gęstość zaludnienia w wysokości 197 osóby/ km2 . Centrum administracyjne gminy znajduje się w kompleksie budynków położonych przy głównej ulicy Węgierskiej Górki. Swoja siedzibę posiada tam m.in. Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna, Komisariat Policji, Poczta i Bank Spółdzielczy.
 

< powrót do listy

Urząd Gminy
Węgierska Górka

ul. Zielona 43
34-350 Wegierska Górka
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
tel. 338 609 797,
fax 338 609 798
sekretariat: 338 609 742
E-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

Godziny pracy Urzędu:
7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku
Wójt Gminy w sprawach skarg
i wniosków przyjmuje strony we wtorki od
godziny 11:00 do 16:00

projekt i wykonanie

© 2011 Węgierska Górka