Komunikaty
07-03-2017

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu w zakresie sportu i turystyki

                                                                                                               Węgierska Górka 07.03. 2017 r.

OS.524.1.2017

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu

Wójt Gminy Węgierska Górka zawiadamia, że wybrano następujących oferentów  w konkursie  w trybie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. (t.j.Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817)  o działalności pożytku i o wolontariacie na zlecenie realizacji zadań publicznych gminy Węgierska Górka  w zakresie :

1.Sportu i turystyki wybrano :

Oferta nr 1

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy  Węgierska Górka
Os. XX- Lecia II RP 12, 34-350 Węgierska Górka

Zadanie pt. Prowadzenie szkółki tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży oraz organizacja turniejów tenisa stołowego miedzy innymi dla szkół podstawowych, gimnazjów , średnich, o puchar wójta gminy Węgierska Górka.

Wysokość przyznanych środków (wsparcie realizacji zadania) - 18 500,00 zł

Oferta nr 2

Towarzystwo Sportowe
„METAL” Węgierska Górka
Osiedle XX- Lecia II RP nr 12
34-350 Węgierska Górka

Zadanie  pt. Organizacja turniejów piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej oraz zawodów lekkoatletycznych dla szkół podstawowych i gimnazjów w okresie wiosenno jesiennym.

Wysokość przyznanych środków (wsparcie realizacji zadania )- 25 500,00 zł

Oferta nr 3

Towarzystwo Sportowe
„METAL” Węgierska Górka
Osiedle XX-Lecia II RP nr 12
34-350 Węgierska Górka

Zadanie pt. Zorganizowanie rozgrywek piłkarskich miedzy sołectwami gminy Węgierska Górka o puchar wójta gminy Węgierska Górka.

Powierzenie zadania - 4000,00 zł.

Oferta nr 4

Klub Sportowy LKS
„Metal W.G.- Skałka”
Ż a b n i c a 
ul.3 Maja 4a , 34-350 Węgierska Górka

Zadanie pt. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie sołectwa Żabnica i Węgierska Górka.

Wysokość przyznanych środków(wsparcie realizacji zadania )  45  500,00 zł

Oferta nr 5

Uczniowski Klub Sportowy „MASYW” Cięcina
ul. Św. Katarzyny 20, 34-350 Cięcina

Zadanie pt. Zorganizowanie  imprez sportowo- rekreacyjnych-Puchar Beskidów w kolarstwie górskim oraz zorganizowanie udziału startu dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy w zawodach MTB na terenie kraju.

Wysokość przyznanych środków (wsparcie realizacji zadania)  6500,00 zł

Oferta nr 6

Klub Sportowy „FUTSAL”
ul. Ogrodowa 3
34-350 Węgierska Górka

Zadanie pt. Zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z nastawieniem na piłkę nożną dla dzieci   w wieku 5-10 lat z gminy Węgierska Górka.

Wysokość przyznanych środków ( wsparcie realizacji zadania) -2500,00 zł

Oferta nr 7

Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian „ Cisiec
ul. Sportowa 10, 34-350 Cisiec

Zadanie pt. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie sołectw Cisiec.

Wysokość przyznanych środków (wsparcie realizacji zadania) : 35 500,00 zł

Oferta nr 8

Ludowy Klub Sportowy „ŚWIT” w Cięcinie
ul. Jana Pawła II, 34-350 Cięcina

Zadanie pt. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie sołectwa Cięcina.

Wysokość przyznanych środków (wsparcie realizacji zadania)-  35 500,00 zł

Oferta nr 9

UKS „HALNIACZEK” Cięcina

Ul. Św. Katarzyny 20
34-350 Cięcina

Zadanie pt. Organizacja zajęć z zakresu gry w piłkę siatkową, nożną, dla dzieci  ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy.

Wysokość przyznanych środków (wsparcie realizacji zadania) - 4000,00 zł.

 

Zatwierdzam:

Wójt Gminy – Piotr Tyrlik

< powrót do listy

Urząd Gminy
Węgierska Górka

ul. Zielona 43
34-350 Wegierska Górka
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
tel. 338 609 797,
fax 338 609 798
sekretariat: 338 609 742
E-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

Godziny pracy Urzędu:
7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku
Wójt Gminy w sprawach skarg
i wniosków przyjmuje strony we wtorki od
godziny 11:00 do 16:00

projekt i wykonanie

© 2011 Węgierska Górka