Komunikaty
09-02-2017

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dot. Budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec- Zwardoń

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.69.2013 z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości, że w dniu 30 stycznia 2017 roku Pan Michał Mendrok - Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, zwrócił się z wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)". Powyższy wniosek inwestor uzasadnia koniecznością uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. 

Całość dokumentu przedstawiamy poniżej z prośbą o zapoznanie się z jego treścią.

< powrót do listy

Urząd Gminy
Węgierska Górka

ul. Zielona 43
34-350 Wegierska Górka
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
tel. 338 609 797,
fax 338 609 798
sekretariat: 338 609 742
E-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

Godziny pracy Urzędu:
7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku
Wójt Gminy w sprawach skarg
i wniosków przyjmuje strony we wtorki od
godziny 11:00 do 16:00

projekt i wykonanie

© 2011 Węgierska Górka