Książka teleadresowa

Książka teleadresowa

Urząd Gminy Węgierska Górka
34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43

e-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

tel. 338 609 797, fax 338 609 798

Wójt Gminy

Tyrlik Piotr

338 609 743  

Zastępca Wójta Gminy

Kurowski Marian

338 609 744  

Sekretarz Gminy, Kadry

Obsługa Prawna

Tomiczek Sabina

Grzyb Przemysław

338 609 745  

Sekretariat Wójta Gminy,

Kancelaria ogólna

Witos Beata

Barys Agnieszka

338 609 742  

Skarbnik Gminy

Walaszek Urszula

338 609 754  

Zastępca Skarbnika

Księgowość budżetowa

Sporek Lucyna

Pielichowska Agata

338 609 755  

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Jurasz Celina

338 609 749  

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Sobel

338 609 766  

Biuro Rady Gminy

Kupczak Anna

338 609 767  

Fundusze Zewnętrzne i Kontrola

Bednarz Wiesław
Grzyb Wioletta

338 609 747  

Ewidencja ludności

Wisła Barbara

338 609 751  

Dowody Osobiste

Dziedzic Edyta

338 609 752  

Księgowość budżetowa - VAT

Białożyt Agnieszka

338 609 757  

Dział płac, opłata miejscowa

Windykacja

Pezdek Bogusława

Iwona Kuchejda

338 609 758  

Kasa Urzędu Gminy

Jurasz Beata

338 609 759  

Księgowość podatkowa

Fiedor Renata 
Majdak Sylwia

338 609 760  

Wymiar podatkowy

Maślanka Anna 
Tomiczek Lucyna

338 609 761  

Ochrona środowiska i leśnictwo

Gospodarka odpadami komunalnymi

Kubaszek Bogusław

Kamińska Katarzyna

338 609 762  

Zamówienia Publiczne

Gminna Komisja ds.Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Okuljar Irena

338 609 763  

Budownictwo, numeracja budynków

Tracz Adam

338 609 764  

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Golec Joanna

338 609 740  

Rolnictwo i Obrona Cywilna

Chowaniec Maria

338 609 769  

Gospodarka gruntami i mieniem komunalnym

Talik Joanna

338 609 770  

Działalność gospodarcza

Obsługa informatyczna

 

Piecha Barbara

Czernek Krzysztof

Kantyka Mateusz

338 609 771  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Węgierska Górka

34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43
e-mail: gopswg@tenit.com.pl

tel: 338 609 796

Kierownik GOPS

Gł. Księgowy

 

Ganczarska Magdalena

Figura Sabina 

 

338 609 779  

 

Dodatki mieszkaniowe

Kasa GOPS

EFS

 

Szafrańska Magdalena
Żołna-Baszuk Kinga

Rypień  Anna

Michalska-Kieblesz Magdalena 

 

338 609 780  

 

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny  

500+

 

Suchońska-Setla Aneta, 

Woleń Mariusz

 

338 609 789

Zespół interdyscyplinarny

Pracownik socjalny:

- rejon Węgierska Górka

Asystent Rodziny

 

Żołna Krystyna

 

Jarco Elżbieta

338 609 788

Pracownicy socjalni:

- rejon Cisiec

- rejon Żabnica

 

Grzegorzek Sławomir

Stopka Jadwiga

Zawada Anna

338 609 782  

Pracownicy socjalni:

- rejon Węgierska Górka

- rejon Cięcina

 

Barabasz Krystyna

Kieblesz Tomasz

Żyrek Maria

338 609 784  

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół w Węgierskiej Górce

34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43
e-mail: wg.gzeas@tenit.com.pl

tel: 338 609 795

Kierownik GZEAS
Administracja GZEAS 

Haczewska Teresa

Tyrlik Barbara

338 609 775 

Gł. Księgowy GZEAS

Księgowość GZEAS

 

Kamińska Bożena,

Radecka Małgorzata,

Śmigiel Urszula

Dziedzic Grażyna

338 609 776  

 

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka 
główna siedziba znajduje się na

Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce

34-350 Węgierska Górka, oś. XX-lecia II RP 12

 e-mail: wegierska-gorka@opg.pl

tel.: 338 642 187, fax: 338 642 187

Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka

Mocek Agnieszka

338 642 187

516 031 900

Punkt Informacji Turystycznej

pitwg@wp.pl 

główna siedziba znajduje się na Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce 
oś. XX-lecia II RP 12

       334 446 084

       338 642187

Biblioteka Publiczna
e-mail: gbp4@op.pl

ul. Zielona 43
34-350 Węgierska Górka,

338 609 794

Kierownik Biblioteki

Pawlus Danuta

338 609 786

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Węgierskiej Górce

Sikora Ewa, 
Waligóra Katarzyna, 
Dziedzic Agnieszka

338 609 787

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cięcinie

Dziedzic Agnieszka

338 641 170

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciścu, Świetlica

Śleziak Helena

338 640 775

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnicy 

Kanik Joanna

338 624 073

< powrót do listy

Urząd Gminy
Węgierska Górka

ul. Zielona 43
34-350 Wegierska Górka
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
tel. 338 609 797,
fax 338 609 798
sekretariat: 338 609 742
E-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

Godziny pracy Urzędu:
7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku
Wójt Gminy w sprawach skarg
i wniosków przyjmuje strony we wtorki od
godziny 11:00 do 16:00

projekt i wykonanie

© 2011 Węgierska Górka