Pobierz wnioski

Azbest

Dowody osobiste

Meldunki

Ochrona środowiska

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Podatek od środków transportowych

Podatki i opłaty

Rejestracja konta w systemie E-Urząd.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzwe i krzewów

Zezwolenie na alkohol

Urząd Gminy
Węgierska Górka

ul. Zielona 43
34-350 Wegierska Górka
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
tel. 338 609 797,
fax 338 609 798
sekretariat: 338 609 742
E-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

Godziny pracy Urzędu:
7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku
Wójt Gminy w sprawach skarg
i wniosków przyjmuje strony we wtorki od
godziny 11:00 do 16:00

projekt i wykonanie

© 2011 Węgierska Górka