Informator oświatowy

Dane kontaktowe

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Węgierskiej Górce tel. 33 8609 795 ul. Zielona 43 34-350 Węgierska Górka

Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Węgierska Górka w roku szkolnym 2011/2012

Zadania oświatowe Gminy Węgierska Górka

Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Węgierska Górka w roku szkolnym 2013/2014 na dzień 29.1.2014

Urząd Gminy
Węgierska Górka

ul. Zielona 43
34-350 Wegierska Górka
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
tel. 338 609 797,
fax 338 609 798
sekretariat: 338 609 742
E-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

Godziny pracy Urzędu:
7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku
Wójt Gminy w sprawach skarg
i wniosków przyjmuje strony we wtorki od
godziny 11:00 do 16:00

projekt i wykonanie

© 2011 Węgierska Górka