Gmina w liczbach

Ewidencja ludności

Ilość zdarzeń zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Węgierskiej Górce w 2014 r.

Działalność gospodarcza w Gminie

Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Węgierska Górka w 2013 r.

Budownictwo

Zamówienia publiczne

Realizowane inwestycje z udziałem środków zewnętrznych w 2013 roku.

Oświetlenie uliczne wykonane w 2013 r. na terenie gminy Węgierska Górka.

Wykaz dróg gminnych wykonanych w 2013 r. na terenie gminy Węgierska Górka

Oczyszczanie Gminy – odpady stałe (dane za rok 2013)

Urząd Gminy
Węgierska Górka

ul. Zielona 43
34-350 Wegierska Górka
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
tel. 338 609 797,
fax 338 609 798
sekretariat: 338 609 742
E-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

Godziny pracy Urzędu:
7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku
Wójt Gminy w sprawach skarg
i wniosków przyjmuje strony we wtorki od
godziny 11:00 do 16:00

projekt i wykonanie

© 2011 Węgierska Górka