Finase

Konto bankowe i Kasa Urzędu

NIP i REGON Urzędu oraz Gminy Węgierska Górka

Przychody osiągnięte przez OPG Węgierska Górka w roku 2013

Podatki od środków transportowych w 2015 r.

Stawki podatku od nieruchomości w 2015 roku

Stawki opłaty targowej na 2015 rok

Pobór opłaty miejscowej

Taryfy przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego „Beskid Ekosystem”

Urząd Gminy
Węgierska Górka

ul. Zielona 43
34-350 Wegierska Górka
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
tel. 338 609 797,
fax 338 609 798
sekretariat: 338 609 742
E-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

Godziny pracy Urzędu:
7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku
Wójt Gminy w sprawach skarg
i wniosków przyjmuje strony we wtorki od
godziny 11:00 do 16:00

projekt i wykonanie

© 2011 Węgierska Górka