Cisiec

ORGAN UCHWAŁODAWCZY
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
Ilość mieszkańców, stan na 31.12.2014r.  3.343 w tym 1.687 kobiet

ORGAN WYKONAWCZY
Organem wykonawczym w sołectwie jest Sołtys.
Sołtys - Stanisław Motyka
Tel: 33 862-42-29

CO WARTO ZOBACZYĆ

  • Najsłynniejszą budowlą w tej wiosce jest współczesny kościół p.w. Św. Maksymiliana Kolbe, który powstał w niespotykanych okolicznościach. W listopadzie 1972 roku mieszkańcy Ciśca, pomimo wyraźnego zakazu władz, w ciągu jednej nocy wybudowali mury kościoła na przygotowanych wcześniej fundamentach. Wydarzenie to było głośne nie tylko w Polsce, ale też poza jej granicami, stanowi bowiem przykład odważnego czynu mieszkańców, których marzenie o wzniesieniu kościoła w swojej miejscowości bardzo szybko zostało zrealizowane. Na uwagę w tym kościele zasługuje prezbiterium świątyni ze sceną Ostatniej Wieczerzy.
  • Prywatne Muzeum Jana Talika „Ocalenie” w Ciścu Małym. Warto muzeum  zobaczyć ze względu na swoją nietypowość. Twórca skansenu nie tylko wyeksponował ludowe sprzęty, instrumenty, rzeźby ale także potrafi o tym wszystkim ciekawie mówić, ubarwiając swoje opowieści, grą na heligonce.
  • Ścieżka dydaktyczna „Trakt Cesarski” wyznaczona wzdłuż drogi wybudowanej w XVIII w., za panowania cesarza Józefa II, jako najkrótszy szlak komunikacyjny łączący Kraków z Wiedniem. Długość tej trasy wynosi około 2km. Wyznaczono na niej 9 przystanków tematycznych, jeden punkt widokowy i miejsce odpoczynku na obiekcie turystycznym. 
< powrót do listy

Urząd Gminy
Węgierska Górka

ul. Zielona 43
34-350 Wegierska Górka
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
tel. 338 609 797,
fax 338 609 798
sekretariat: 338 609 742
E-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

Godziny pracy Urzędu:
7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku
Wójt Gminy w sprawach skarg
i wniosków przyjmuje strony we wtorki od
godziny 11:00 do 16:00

projekt i wykonanie

© 2011 Węgierska Górka