Cięcina

ORGAN UCHWAŁODAWCZY
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
Ilość mieszkańców, stan na 31.12.2014 r.  4.384  w tym 2.205 kobiet
 

ORGAN WYKONAWCZY
Organem wykonawczym w sołectwie jest Sołtys.
Sołtys - Antoni Figura
Tel: 33 864-15-06


CO WARTO ZOBACZYĆ

  • Do najcenniejszych zabytków nie tylko Cięciny ale również Żywiecczyzny zaliczany jest  drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej. We wnętrzu kościoła można podziwiać okazałe, barokowe ołtarze z XVII wieku, kaplicę Św. Franciszka z 1895 roku oraz kamienną chrzcielnicę kielichową z 1705 roku.
  • W pejzażach beskidzkich miejscowości na trwałe wkomponowane są przydrożne kapliczki. Te spotykane w Cięcinie należą do szczególnie pięknych i cennych, zwłaszcza kapliczka w formie figury na słupie. Jest to rzadka i cenna, kamienna, wielokondygnacyjna kapliczka z postaciami świętych po bokach, w której zwieńczeniu znajduje się postać MB Różańcowej z Dzieciątkiem Jezus, postawiona w 1890 roku.
< powrót do listy

Urząd Gminy
Węgierska Górka

ul. Zielona 43
34-350 Wegierska Górka
powiat żywiecki
województwo śląskie

Telefony:
tel. 338 609 797,
fax 338 609 798
sekretariat: 338 609 742
E-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

Godziny pracy Urzędu:
7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku
Wójt Gminy w sprawach skarg
i wniosków przyjmuje strony we wtorki od
godziny 11:00 do 16:00

projekt i wykonanie

© 2011 Węgierska Górka